Vítejte ve Vodním světě Kolín

Tenis je od 20. 4. 2021 otevřen. Rezervace zatím probíhají na telefonním čísle 721 529 703

Dopravní hřiště - nutná rezervace na našich stránkách. Rezervace je potřeba udělat pro každé dítě zvlášť. Doprovod rezervaci neprovádí. Maximální obsazenost je 10 dětí.

Minigolf - nutná rezervace na našich stránkách. Rezervuje se pouze jedna osoba - s rezervovanou osobou může jít celá rodina sdílící jednu domácnost nebo jedna další osoba.

Vstupné - zakoupíte v dřevěném domečku u turniketu při vstupu na dopravní hřiště. Nelze platit kartou.

Od 1. března se můžete rezervovat na letní příměstské tábory. Pokud budeme nuceni snížit plánovaný počet, upřednostníme rezervace dle pořadí přihlášených.

Výuka plavání základních a mateřských škol

Plavecká škola Vodní svět – plavání MŠ a ZŠ

Plavání je nejen důležitou dovedností, která se může stát sportovním zájmem na celý život, ale zároveň dovedností, která může hrát hlavní roli při záchraně života.

Plavecká škola Vodní svět Kolín organizuje pravidelnou výuku plavání pro všechny zájemce z řad mateřských, základních a středních škol. Výuka je vedena zkušenými certifikovanými lektory s garancí MŠMT. Naši lektoři se účastní pravidelného školení Asociace Plaveckých Škol a Aliance dětského plavání, jejichž jsou řádnými členy. Spolupracujeme se Sportovním oddílem plavání Kolín. S námi se děti učí základům pravidelného sportování a lásce k vodě kombinací vodních her a výuky.

Výuka plavání mateřských škol je založena na principu hry, metodika lekcí plně odpovídá vývoji dítěte daného věku. Důraz klademe na bezpečnost dětí a spolupráci s učiteli, vytváříme tvořivé a příjemné prostředí. Pokud je třída složená z dětí různého věku dokážeme výuku přizpůsobit. Počet lektorů je přizpůsoben počtu dětí.

Výuka plavání základních škol volně navazuje na výuku dětí mateřských škol. Cílem je přivést co nejvíce školních dětí k plavání a pravidelnému sportování. Důraz je kladen stejně jako v případě mateřských škol na bezpečnost dětí a vzájemnou spolupráci. Vysoká kvalita výuky je výsledkem dlouhodobé praxe a pravidelného vzdělávání lektorů. Akvapark Vodní svět nabízí dětem krásné prostředí a možnost vyžití na atrakcích po skončení jednotlivých lekcí a na závěr celého kurzu.

Výuka plavání dětí ze speciálních základních a mateřských škol je běžnou součástí našeho programu výuky plavání. Výsledky ukazují, že pohyb ve vodě je žádoucí a důležitý pro děti s handicapem. Pravidelné lekce plavání zlepšují celkový stav organismu všem zúčastněným žákům.